Elf organisaties vanuit wonen, zorg, welzijn, leren én de gemeente zetten samen het gedachtengoed van de Zusters Franciscanessen voort in LeefGoed Veghel. Zij werken intensief samen als het gaat om particuliere hulpvragen en maatschappelijke vraagstukken. Bewoners spelen hierbij een actieve rol. Samen maken zij van het Kloosterkwartier het maatschappelijk hart van Veghel.

Area verhuurt zo’n 8.700 woningen in de gemeenten Maashorst en Meierijstad. Wij werken samen aan betaalbaar en duurzaam wonen voor mensen die ons écht nodig hebben. We willen dat mensen goed kunnen wonen, in levendige dorpen en prettige wijken. Een woonomgeving waar het veilig voelt, in een buurt waar bewoners oog hebben voor elkaar.”

Wij doen mee aan LeefGoed Veghel omdat we samen met andere partners de dienstverlening naar onze (toekomstige) bewoners centraal willen stellen. Dat kunnen we niet alleen: samen kom je verder. We willen bewuster en beter samenwerken en met LeefGoed Veghel kunnen we dit dóen. Samen wonen laten leven.

Bij BrabantZorg bieden we elke dag ondersteuning, welzijn, zorg en wonen op maat aan zo’n cliënten in de regio Oss, Uden, Meierijstad en Den Bosch.
Elke dag zo fijn mogelijk, dat is wat ons drijft bij BrabantZorg. We ondersteunen cliënten bij het verbeteren en behoud van hun eigen leven.  We kijken wat iemand nog zelf kan, wat naasten kunnen betekenen, hoe hulpmiddelen kunnen ondersteunen en voegen daar tot slot onze deskundigheid en aandacht aan toe.  Ons doel is om elke dag zo fijn mogelijk te maken.

Wij doen mee aan LeefGoed Veghel omdat we er bij BrabantZorg van zijn overtuigd dat je samen meer bereikt dan alleen. We vinden het belangrijk de eigen kracht en omgeving van mensen aan te spreken en te versterken. Daarom werken we binnen LeefGoed samen met cliënten, hun omgeving, de wijk en andere zorgorganisaties.

Het leven van een mens is meer dan zijn diagnose. GGZ Oost Brabant heeft  oog voor het hele verhaal. Bijvoorbeeld door (hoog)specialistische GGZ te bieden met zoveel mogelijk behoud van het dagelijkse leven én 
het actief inzetten van het netwerk rond de cliënt. En als iemands zorgvraag erom vraagt, is onze zorg passend met aandacht voor alle levensgebieden en bovenal gericht op zijn herstel. Dát is voor ons de juiste instelling en ook waarom wij participeren in Leefgoed Veghel.

Bij gemeente Meierijstad is het credo ‘iedereen doet mee’ heel belangrijk. Meierijstad bestaat uit 13 kernen. In de drie grote kernen willen we woon- en zorgconcepten ontwikkelen met een breed aanbod binnen de thema’s wonen en welzijn, ontmoeten en (be)leven, leren en werken en zorg en ondersteuning.

Wij participeren in LeefGoed omdat wij als gemeente initiatieven ondersteunen en een actieve rol willen spelen bij de thema’s wonen, zorg, welzijn maar ook een levenslang leren en ontwikkelen belangrijk vinden. Binnen LeefGoed is heel veel mogelijk door de brede samenwerking van de partners. Samen zijn we in staat verschillende woon- en zorgconcepten te ontwikkelen voor inwoners op alle leeftijden. Binnen LeefGoed creëren we een ontmoetingsplaats voor alle inwoners. Van de betrokkenen vragen we actief burgerschap, het is een plek die iets vraagt van mensen, maar die ook veel biedt voor mensen, ‘omzien naar elkaar’.

Al ruim 25 jaar maakt IBN zich sterk voor mensen die het op eigen kracht niet redden op de arbeidsmarkt. Werk hebben is namelijk niet voor iedereen vanzelfsprekend. Er zijn mensen die, om wat voor reden dan ook, een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Denk maar eens aan de buurvrouw die met een burn-out thuis zit. Het neefje dat het niet trok op school en daardoor buiten de boot is gevallen. Of misschien wel je partner die na een reorganisatie op zoek moet naar ander werk, maar niet weet waar hij moet beginnen. Wij kijken naar jouw talenten en ambities en helpen je weer verder te bouwen aan een loopbaan. Want wij willen dat mensen weer mee kunnen doen. Want werken maakt mensen gelukkiger en onze samenleving mooier. 

Wij zijn partner van LeefGoed Veghel omdat we erin geloven in de kracht van intensief samenwerken. De samenwerking met andere LeefGoedpartners geeft ons de mogelijkheid activiteiten aan te bieden die aansluiten bij de behoeften van mensen die via ons willen en kunnen werken. 

Mensen met geestelijke gezondheidsproblemen zijn, op hun eigen wijze, in staat deel te nemen aan de maatschappij. Labyrint Zorg & Werk biedt cliënten met een geestelijke en/of licht verstandelijke beperking, kansen om te groeien in zijn of haar ontwikkeling. We werken naar behoud en verbetering van gezondheid en welzijn. Dat doen we uiteraard met respect voor de eigenheid. 
 
Wij zijn partner van LeefGoed Veghel omdat het onze cliënten de mogelijkheid biedt om zich verder te ontwikkelen in een woonomgeving waar iedereen welkom is. Dat kunnen we doen door samenwerking met onze partners realiseren. Samen zijn we meer dan de som der delen.

De teams van Ons welzijn in de wijk geven advies en hulp aan mensen van alle leeftijden. Mensen met een vraag of situatie die zijzelf (even) niet alleen kunnen oplossen. Denk aan zorgen over kinderen of een naaste, eenzaamheid of moeite met rondkomen. We organiseren activiteiten en ontplooien initiatieven om iets voor een ander of in de buurt te doen. Wij leggen verbindingen tussen mensen en instanties en werken samen met vrijwilligersorganisaties, gemeenten en partners aan preventieve, duurzame oplossingen voor inwoners. 

Wij zijn partner van LeefGoed Veghel omdat het gedachtegoed naadloos aansluit op de visie van ONS welzijn. In LeefGoed bouwen we samen aan een samenleving waar iedereen kan meedoen. Het uitgangspunt hierbij is de beleving van de inwoners. We betrekken hen bij het vormen van ideeën en het realiseren van voorzieningen om zo samen aan een mooiere samenleving te werken.

Koning Willem I College biedt onderwijs in de breedste zin van het woord: van middelbaar beroepsonderwijs, bedrijfsopleidingen en volwassenenonderwijs tot en met inburgering en educatie van nieuwe Nederlanders. Dat doet wij vanuit vier betrokken regiocolleges in: 's-Hertogenbosch, Oss, Meierijstad en Cuijk. Koning Willem I College staat hierdoor in nauwe verbinding met de directe omgeving en kan daardoor daadkrachtig inspelen op wat daar leeft.

Wij zijn binnen LeefGoed Veghel dé onderwijspartner voor deelnemende organisaties. De koppeling van ontmoeten naar leren en werken staat centraal. We zijn trots op het samenwerkingsconcept waarbinnen we tal van ervaringsplekken, vrijwilligersplekken en stageplekken aanbieden.

 

Bij UniK maken we werk van een samenleving voor iedereen. We ondersteunen kinderen, jongeren en volwassenen met een lichamelijke, verstandelijke of gedragsmatige beperking bij zelfstandig wonen, werken, leren en een fijne, zinvolle dagbesteding. Onze professionals zijn goede luisteraars met oog voor talent en ontwikkeling en een neus voor mogelijkheden. Onze overtuiging, bij alles wat we doen: iedereen telt mee.

Wij zijn partner van LeefGoed Veghel omdat het hier écht gaat om iedereen mee te laten doen. LeefGoed is een plek om samen te werken, wonen, leven, leren en ontwikkelen.

“Waar je leeft, waar je ontmoet.” Dat is het motto van Zenzo. Als ontwikkelaars van maatschappelijk vastgoed geloven wij in de kracht van sociale contacten door toevallige ontmoetingen. Juist in onze huidige maatschappij waar eenzaamheid aan de orde van de dag is en verwacht wordt dat je steeds meer zelf de regie neemt. Maar die contacten krijg je niet zomaar. Zeker niet als je ook nog eens zorg of extra hulp nodig hebt. Hoe creëer je een sterke sociale leefomgeving waar iedereen mee kan doen en die ontmoetingen stimuleert? Bij Zenzo doen we dit door verrassende verbindingen te maken die eigenlijk als heel vanzelfsprekend aanvoelen. Bijvoorbeeld door wonen, zorg, onderwijs en maatschappelijk werk te combineren.

Samen met de zusters Franciscanessen hebben we de plannen voor de ontwikkeling van het terrein van het klooster en het oude Bernhoven ziekenhuis mogen maken. In deze samenwerking is de basis voor LeefGoed ontstaan. Met LeefGoed wordt het gedachtegoed van de zusters in een eigentijds jasje doorgegeven. Een ontmoetingsplek in hartje Veghel waar je naar elkaar omkijkt en waar je je thuis voelt. En dat sluit naadloos aan bij ons motto ''waar je leeft, waar je ontmoet''