Het ontstaan van LeefGoed

Een samenleving voor iedereen

LeefGoed is een samenwerkingsverband van 11 organisaties uit zorg, welzijn, wonen, leren en de gemeente Meierijstad. Samen bouwen zij aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Jong, oud, rijk, arm, met en zonder beperking.

LeefGoed is geïnspireerd op het gedachtegoed van de zusters Franciscanessen: wederkerigheid, sociale betrokkenheid en aandacht voor mensen die ondersteuning nodig hebben. In LeefGoed geven we  hier op een eigentijdse manier invulling aan. We bouwen aan een samenleving waarin iedereen kan meedoen. Jong, oud, rijk, arm, met en zonder beperking.

De zusters Franciscanessen

LeefGoed is geïnspireerd op het gedachtegoed van de zusters Franciscanessen: wederkerigheid, sociale betrokkenheid en aandacht voor mensen die ondersteuning nodig hebben.

De zusters Franciscanessen van de Onbevlekte Ontvangenis van de Heilige Moeder Gods startten in het midden van de 19e eeuw de ziekenzorg in Veghel. Ruim 175 jaar leefden de zusters Franciscanessen op het kloosterterrein volgens het gedachtegoed omzien naar elkaar en er voor elkaar zijn als dat nodig is. Al die tijd waren de zusters erg betrokken bij de Veghelse samenleving. Zij hadden bijzondere aandacht voor opvoeding, zorg en scholing. Ze richtten scholen en ziekenhuizen op, hielpen zwervers en bedelaars bij het zoeken naar werk en ze verzorgden zieken en ouderen. Zij hadden échte aandacht voor diegenen waar de maatschappij niet of nauwelijks naar omkeek.

 

Kloosterterrein voor maatschappelijke doelen

De laatste jaren is het aantal zusters binnen de congregatie in Nederland sterk gedaald. De zusters besloten daarom een deel van het kloosterterrein gefaseerd beschikbaar te stellen voor andere maatschappelijke doelen. In LeefGoed vonden zij een bestemming die in het verlengde ligt van hun gedachtegoed.  

 

De basis van LeefGoed start in het Kloosterkwartier

Bij de sloop en nieuwbouw van het Kloosterkwartier worden het monumentale moederklooster en de kapel behouden, net als overige waardevolle elementen, zoals de kloostertuin en de gracht. Er wordt een passende aansluiting op omliggende gebouwen en percelen gecreëerd. De herontwikkeling betreft niet alleen een nieuwe bestemming voor de ‘stenen’ en het terrein, maar ook een nieuwe invulling voor het gedachtegoed van de zusters: verbinding, zorg en aandacht voor elkaar. Die nieuwe invulling start in het Kloosterkwartier; het terrein dat bestaat uit het Kloosterterrein en voormalige Bernhoven ziekenhuis. Hier ligt de basis van LeefGoed Veghel.

 

Invulling aan het gedachtegoed

LeefGoed geeft op het gebied van wonen & welzijn', 'leren & werken', 'zorg & ondersteuning' en '(be)leven & ontmoeten' op een eigentijdse manier invulling aan het gedachtegoed van de zusters. Op alle gebieden zien we de visie van de zusters terug in LeefGoed. 

 

Nauwe betrokkenheid van de zusters

De zusters zijn nauw betrokken bij de ontwikkeling van LeefGoed Veghel. Alle stappen worden met de zusters besproken en Moeder-Overste heeft nog altijd vetorecht. Als zij niet akkoord gaat, gaat het niet door. De zusters blijven een deel van het klooster gebruiken en verspreid wonen over het terrein. Zo blijven ze – ondanks hun gemiddelde leeftijd van 90 jaar – midden in de samenleving staan.

De zusters Franciscanessen hebben mooie verhalen.

Kijk hier naar een aantal video’s uit de Youtube videoserie van de zusters.

Wil je meer mooie video’s zien? Kijk dan op:

https://www.kloosterkwartierveghel.nl/leefgoed/de-zusters