Wethouders Rik Compagne en Jan Goijaarts gaven vrijdag 1 april het officiële startsein voor de sloop en de nieuwbouw van het Kloosterkwartier. Rik Compagne had de eer om plaats te nemen in de sloopgrijper. Overste zuster Gerda van Gogh, omwonenden, (toekomstige) bewoners, Zenzo-adviseur Floris Alkemade, architect en bouwers keken toe hoe het kozijn uit het zigzag-gebouw werd gesloopt. De komende weken gaan naast het zigzag-gebouw ook het oude PABO-gebouw en het dienstengebouw (het gebouw met de grote schoorsteen) tegen de vlakte. En dan is het tijd om te bouwen. Na de zomervakantie wordt gestart met de bouw van het poortgebouw San Rufino, dat de toegangspoort wordt van de nieuwe Veghelse wijk. Het monumentale moederklooster en de kapel blijven behouden, net als andere waardevolle elementen zoals de kloostertuin en de gracht. Er wordt een passende aansluiting op omliggende gebouwen en percelen gecreëerd. Bij de ontwikkeling worden de zusters nauw betrokken zodat hun gedachtegoed behouden blijft voor de generaties na ons. Het Kloosterkwartier wordt het maatschappelijk hart van Veghel. Het wordt dé plek waar mensen en organisaties elkaar ontmoeten, samen leuke dingen doen en gebruik maken van elkaars talenten.