Op initiatief van de zusters Franciscanessen en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed is een nieuwe stichting opgericht: Broeder Juniperus. 

Jarenlang klopten allerlei mensen bij de zusters aan voor financiële steun voor projecten of initiatieven. Yvonne van Geffen (Directeur van de Stichting Teresia van Miert) is penningmeester van de stichting en vertelde onlangs in het Veghels nieuwsblad dat met de stichting het gedachtegoed van de zusters voortleeft door het bevorderen van de maatschappelijke cohesie binnen de gemeente Meierijstad. Aanvragen hoeven niet per se een religieuze achtergrond te hebben. Het kan van alles zijn, denk bijvoorbeeld aan een opruimdag, een buurtactiviteit of een schooltje in Kenia.

Broeder Juniperus was een medebroeder en tijdgenoot van Sint Franciscus van Assisi. Uit liefde voor zijn medemens gaf hij alles weg en hield niets voor zichzelf. "Daarom is het een mooie naamgever voor onze stichting", vertelt Yvonne van Geffen.

De zusters en Zenzo Maatschappelijk Vastgoed hebben een eerste storting gedaan, met dit geld worden initiatieven op het Kloosterkwartier ondersteund en de stichting houdt contact met de zusters van Veghel in de Filipijnen, Kenia en Indonesië. Vanuit de Veghelse gemeenschap kan het potje verder gevuld worden. Meer informatie vind je op www.broederjuniperus.nl .