Stichting LeefgoedLeefgoed

Doelstellingen

Leefgoed Veghel is een concept voor wonen, werken, leren en (be)leven, waar ontmoeten, ondersteunen en verbinden samenkomen. Het streven is om binnen Leefgoed Veghel wederkerigheid te optimaliseren. Het moet door de wijze van ontmoeten en de aanwezige activiteiten bijdragen aan wat voor iedereen als individu en mogelijk als groep van betekenis is. Een fijne omgeving waarbinnen talenten tot hun recht kunnen komen. Met Leefgoed Veghel investeren we vanuit een netwerkgedachte in de eigen kracht van de samenleving.

RSIN / fiscaal nummer

861396522

Contactgegevens

p/a BrabantWonen
Afd. Ontwikkeling, J. Croes
Venusstraat 2
5345 LP Oss

Uit het beleidsplan

Stichting Leefgoed werkt aan een aantal pijlers, samen en met inwoners van Veghel, om de doelstellingen van de stichting te realiseren:
1. Ontmoetingscentrum. Hier kunnen bewoners van het Kloosterkwartier en de kern Veghel terecht voor ontmoeting en activiteiten voor de bevordering van sociale cohesie. Iedereen is er welkom, iedereen mag meedoen.
2. Leefgoedcentrum. Hier kunnen bewoners en omwonenden van Leefgoed op één centrale plaats terecht met al hun vragen.
3. Flexconcept. Partners van Leefgoed kunnen op één centrale plaats terecht om gezamenlijk aan Leefgoed te werken en daadkracht te bewerkstellingen.
4. Gezondheidscentrum. Hier kunnen inwoners op één centrale plaats terecht met al hun vragen op het gebied van gezondheid.
5. Samenwerking optimaliseren tussen de partners in Leefgoed met als doel zorg, ondersteuning en begeleiding sneller eenvoudiger en goedkoper te maken.

Bestuur

Inge van Eekelen, voorzitter
Diana Janssens, penningmeester
Janet Croes, secretaris

De bestuursleden ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.